Koulutus

2014-2017
Taiteen maisterin opinnot
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Opinnot sisältävät muun muassa
–   maalauksen syventävät opinnot
–   elokuvaprojekti Japanissa
–   taideterapeuttisia menetelmiä
–   kaksi opetusharjoittelua

Maisterin tutkintoon sisältyy myös:
Elämänkatsomustiedon sivuaineopintoja
Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta

2012-2013
Sivuaineopinnot: Fine Arts
Akademie der Bildenden Künste München

Opinnot sisältävät muun muassa
– maalauksen opintoja
– litografian perusteet
– lasinpuhalluksen perusteet

2011-2012
Sivuaine: Psykologian perusopinnot
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta

2010-2015
Taiteen kandidaatin opinnot
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Opinnot sisältävät muun muassa
–   ympäristökasvatuskursseja
–   elokuva- ja animaatiokursseja
–   neljä opetusharjoittelua