Seikkailutaidekasvatus

Olen Seikkailutaidekoulun toinen perustaja ja seikkailutaidepedagogiikan kehittäjä. Seikkailutaidekoulu tekee kuvataidetta, leikkiä ja liikettä yhdistävää pedagogiikkaa.

Meille seikkailu on ulkoilua, hauskanpitoa ja tutkimusmatkoja. Taide on kokemuksellista ja yhteisöllistä, maailman katsomista uudella tavalla.

Seikkailutaide tuo uutta näkökulmaa kuvataideopetukseen. Ammattipedagogeina lähtökohtanamme on, että kaikki osaavat ja pystyvät tekemään seikkailutaidetta, joten huomioimme erilaiset oppijat.

Seikkailutaidekoulu tarjoaa koulutusta, työpajoja, leirejä, harrasteryhmiä sekä tuottaa ympäristötaideteoksia kuten Seikkailupolkuja ja Seikkailuradioita.

Lisätietoja koulustamme löydät osoitteesta
www.seikkailutaidekoulu.com