Taidekasvatus osana suomen kielen ja kulttuurin opetusta

Vuonna 2014 minut valittiin Keski-Suomen ELY-keskuksen Palapeli2-projektin suomen kielen oppimateriaalien kuvittajaksi. Kyseessä oli projekti, jossa tarjottiin maahanmuuttajille suomen kielen opintoja ja muita kotoutumisen tukemiseen sopivia kursseja. Projektin tavoitteena oli tarjota maahanmuuttajille kotoutumis- ja koulutuspolku hyvään alkuun sekä mahdollisimman nopea sijoittuminen työelämään.

Oppimateriaalit ovat vapaassa käytössä. Linkit Palapeli2-projektin suomen kielen oppimateriaaleihin löytyvät tästä.

Vuonna 2014 olin Kesälukioseuran ulkosuomalaisten nuorten Suomen kielen ja kulttuurin kurssilla Ähtärissä opetusharjoittelijana ja vuonna 2015 vastaavalla kurssilla Anjalassa opettajana. Tuolla kurssilla opetin kolmea eri tasoista suomen kielen ryhmää taiteen ja keskustelun metodein. Suomen opettamisen lisäksi suunnittelin ja toteutin elokuvatyöpajat kaikille kurssilaisille sekä Ähtärin että Anjalan kursseilla. Tämä opetuskokemuksen myötä koin vahvisti käsitystäni siitä, että kuvataiteen yhdistäminen muihin oppiaineisiin on erittäin hedelmällistä ja tukee keskenään erilaisia oppimisen tapoja.

Kesäluokioseuran pyynnöstä kirjoitin harjoittelukokemuksestani Kesälukioseuran Maailman avartajat-blogiin. Kirjoitus julkaistiin myös Opettajaksi opiskelevien liiton SOOLin jäsenlehdessä.

s2