Taidetta päiväkoteihin!

Taideopetuksen lähtökohta on aina itse tekeminen. Taide ja leikki ovat erottamattomat osat toisiaan. Taide on keino tutkia ympäröivää maailmaa, itseä ja muita täällä eläviä ja elämättömiä.

Taide on huikea ajattelun tuki, ja siksi näen sen äärimmäisen tärkeänä osana myös leikkikoulujen opetuksessa. Myös kuvien, rakennelmien, videoiden ja tekojen itse tekeminen on rohkaisua ylipäätään toimimaan ja tutkimaan aktiivisesti itse. Laadukas taideopetus päiväkodissa tukee oppimista myös muilla osa-alueilla.

Toimin Helsingin Montessori-yhdistyksen kolmen Montessori-leikkikoulun kuvataiteen opettajana. Olemme taideopetuksessa muun muassa tutkineet luonnontieteen ja taiteen yhtymäkohtia kuvittamalla dinosauruksia, videoineet musiikkivideoita tanssihanskojen kanssa ja pitäneet kokeellisen taidegrafiikkapajan. Kuvataideopetuksen lisäksi olen tehnyt töitä myös varhaiskasvatuksen opettajana, joten päiväkodin arki ja rytmi on tullut tutuksi.

Opetan myös viikoittain päiväkodeissa seikkailutaidetyöpajoja 3-6-vuotiaille osana Espoon Kulttuurikurkkausta. Työpajojen ja viikoittaisen opetuksen lisäksi koulutan varhaiskasvatuksen henkilöstöä seikkailutaidepedagogiikan ja kuvataidekasvatuksen menetelmistä. Näistä koulutuksista löydät lisätietoa klikkaamalla tästä.

Nautin suuresti päiväkodeissa työskentelystä ja aion tulevaisuudessa jatkaa kehittämistyötäni varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtuvan taidekasvatuksen parissa.

20160927_1114162