Taidekasvatus

Taiteen tekeminen on minulle yksi hienoimpia ongelmanratkaisun välineitä. Oma taiteellinen työskentelyni ja oppilaitteni työskentely on näyttänyt minulle, kuinka taiteen tekemisellä abstraktit asiat voidaan tuoda konkreettisesti esiin. Varsinkin pienten lasten kohdalla käsillä tekeminen on auttanut myös uusien asioiden hahmottamista ja keskittymistä käsillä olevaan tehtävään.

Kasvatus on taidetta. Taidekasvatus on taidetta. Minulla nämä käsitteet ovat päällekkäisiä, enkä koe ristiriitaa opettajuuden, taiteilijuuden ja taidekasvattajuuden välillä.